Wat doe ik? > Vorming op maat

‘Vorming op maat’ betekent dat er wordt uitgegaan van een specifieke vraag waarop, in overleg met de opdrachtgever, een gepast antwoord wordt geboden.


Voorbeelden:

In 2009 werd een training rond ‘omgaan met diversiteit’ voor baliepersoneel  uitgewerkt in opdracht van Stad Oostende.  Medewerkers  van de stedelijke diensten krijgen dagelijks te maken met zeer uiteenlopende vragen van een breed scala aan medeburgers.  Hoe kan men hier op een professionele en respectvolle wijze blijvend mee omgaan is de hamvraag?  De nadruk in deze interactieve vorming, die voor elke deelnemende groep gespreid werd over een vijftal weken, lag op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden. Na een voorbereidende vergadering besloten we om  vooral te focussen op het dagelijkse contact met senioren, mensen in een maatschappelijk, kwetsbare positie en nieuwkomers van andere nationaliteiten.


In 2010 werkte Terra Cognita een opleiding rond interculturele competenties,  toegepast op de hulpverlening, voor straathoekwerkers uit.


In 2010 ging Terra Cognita samen in zee met  het 4de pijler steunpunt  van 11.11.11. Als overkoepelende en ondersteunende organisatie voor NGO’s  en particuliere initiatieven binnen de internationale samenwerking biedt 11.11.11. vorming aan voor ‘vierde pijler-organisaties in heel Vlaanderen. Terra Cognita neemt daarin het luik rond interculturele competenties binnen het kader van microprojecten op zich. De feedback was meer dan positief en in 2011 worden de workshops hernomen in alle Vlaamse provincies.


In 2010 verzorgt Terra Cognita voor een tweede maal de voorbereiding van een uitwisselingsproject waarin jongeren en leerkrachten van diverse Oostendse Scholen het West-Afrikaanse Gambia bezoeken. Dit project gaat door in het kader van de Stedenband Oostende-Banjul.


In 2011 begeleidde Terra Cognita de Gemeente Merelbeke in de opstart van een Stedenband met een partner in het Zuiden. In 2012 doen we hetzelfde voor de Gemeente Middelkerke.


In 2012 en  begeleidt Terra Cognita voor een derde maal de voorbereiding van een uitwisselingsproject waarin jongeren en leerkrachten van diverse Oostendse Scholen het West-Afrikaanse Gambia bezoeken.


In 2012 begeleidt Terra Cognita een vormingstraject rond interculturele competenties en omgaan met diversiteit  voor leiddinggeven van bedrijven en lokale overheden in de regio WaaslandOver vorming op maat:

Vorming op maat gebeurt altijd in nauw overleg met de opdrachtgevers. We werken steeds met een voortraject (vooronderzoek, interviews,  verkenning van de concrete werksituatie of context waarin mogelijke problemen zich voordoen) om vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar af te stemmen.


Afhankelijk van de vraag kan ‘vorming op maat’ gaan over een éénmalige  workshop of over meerdaagse trainingen. Vorming op maat kan ook onder vorm van procesbegeleiding met terugkomdagen en intervisie.

 

Reacties  van  deelnemers


Luc gaf bij ons drie vormingsessies omtrent interculturele competenties. Wij hadden Luc gevraagd om deze vorming te geven omdat onze gemeente (Merelbeke) bezig is met haar zoektocht naar een stedenbandpartner in het Zuiden.

Deze sessies waren bedoeld om de mensen een realistisch beeld te geven over de mogelijke samenwerking met de toekomstige partner. Het was vooral ook belangrijk dat de mensen de aanzet kregen om te leren kijken door een andere bril.

Vele voorbeelden maken je duidelijk dat wanneer je aan de slag gaat in het Zuiden dat je niet vanuit je eigen referentiekader moet kijken. Luc wist dit en nog veel meer over te brengen op de groep. Hierdoor creëerde hij een nieuwe en enthousiaste dynamiek binnen onze werkgroep in Merelbeke.  

Michiel Ouvry, Wereldambtenaar

Merelbeke


Heel interessante spreker/expert. Dit zou eigenlijk een onderwerp voor een hele dag kunnen zijn om meer ervaringen te kunnen uitwisselen.


Heel fascinerende spreker. Qua inhoud kan dit thema best een hele dag beslaan. Format heel goed, misschien enkele minuten extra voor deelnemersbijdragen.


Juiste benadering van mogelijke communicatiefouten. Interessante en ervaren spreker. Duidelijk, realistisch, actueel.

Reacties van deelnemers aan Indiadag  van het 4de pijler steunpunt van 11.11.11. na  deelname aan de workshop intercultureel samenwerken binnen projecten in het Zuiden.


“Op 15 december 2011 werden in het Stadhuis van Oostende ruim 170 vertegenwoordigers van openbare besturen, HR-managers, opleidingsverantwoordelijken, leidinggevenden uit profit en non-profit bedrijven, ondergedompeld in het bad van “Interculturaliteit op de werkvloer”. Luc Lippens slaagt er in zijn eigen doorleefde stijl in om je door die andere bril te laten kijken naar de dingen die je zelf dagelijks doet. Je staat versteld van de vertaling van je eigen boodschap. Doch Interculturaliteit betekent niet alleen tolereren. Grenzen mogen en moeten in bepaalde situaties gesteld worden. Ronduit verhelderend. En voor velen ook een beetje geruststellend”

Karine Van Daele – RESOC – SERR Oostende/WesthoekEen helaas te kleine groep van 4e pijlers hadden het genoegen platgewalst te worden door Luc. Inderdaad, twee en een half uur is tekort om onszelf in vraag te stellen en via deze analyse nog meer doordacht na te denken over onze communicatieve vaardigheden.  Een sterke en zinvolle input die je met een rotvaart door het culturele landschap gidst.

Marcel, Huis van Diversiteit  stad Sint-Truiden


Cette formation pour initier les «compétences interculturelles» des étudiants a été un réel succès.  Dans le cadre de l’évaluation du cours, nous avons pu nous rendre compte que 100% des étudiants se sont déclarés satisfaits de cet échange (70% des étudiants se sont même déclarés extrêmement satisfaits).

Encore un grand merci pour la formation !

Laurent Lahaye

ICHEC Brussels Management School – CoGestionnaire du «ICHEC Housing Project »