Ik ben in oorsprong orthopedagoog (afgestudeerd aan de Universiteit Gent) en werkte na mijn opleiding in de crisisopvang en tevens met mensen met een verstandelijke beperking


Tussen 1990 en vandaag reisde ik intensief  in Zuid-Azie, het Midden-Oosten, Noord- en West Afrika. Wat ooit begon als een passie voor reizen is ondertussen uitgegroeid tot het uitbouwen van professionele en duurzame engagementen in het Zuiden: o.a. in Burkina Faso en Gambia waar ik samen met Vlaamse en lokale partners actief ben in micro-initiatieven op vlak van gezondheidszorgs, onderwijs, kleinschalig toerisme en uitwisselingprojecten.

Sinds 1994 geef ik part-time les in volwassenenonderwijs aan de VSPW (Vormingsleergang voor Sociaal en pedagogisch werk) te Kortrijk.


Vanaf 1996 ging ik steeds meer  trainingen geven voor organisaties in de non-profit sector. 


Sinds enkele jaren werk ik ook als trainer en begeleider voor steden en gemeenten, kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties uit de internationale  samenwerking.

Deze trainingen en voordrachten focussen zich vooral communicatie, interculturele competenties en  omgaan met diversiteit.


Je kunt op Terra Cognita ook een beroep doen voor trajectbegeleiding en evaluaties.


Permanente vorming was altijd al een rode draad. In de loop van de jaren volgde ik dan ook diverse opleidingen.  Zo brachten drie jaar les bij vzw Oriëntaal mij de basisstenen van het Arabisch bij.


Daarnaast volgde ik tijdens het academiejaar 2000-2001 de post-academische opleiding ‘omgaan met diversiteit in de voorschoolse opvoeding’ aan de Universiteit gent. 


In juni 2010 sloot ik de opleiding Intercultureel management ik aan CIMIC (Centrum Intercultureel Management en Internationale communicatie) te Mechelen af.


De sterkte van de cursusbegeleiding bij Terra Cognita ligt vooral in het feit dat een lange  ervaring in hulpverlening, vorming én in een interculturele context gecombineerd wordt met een sterke theoretische onderbouw en hoogstaande didactische kwaliteit.


cv_Luc_Lippens.pdf

 

Wie ben ik?