Reacties  van  deelnemers


Dag Luc,
Ik was onder de indruk van je fascinerende voorstelling van N-W Afrika in de bib. in Oostende. 't Was indrukwekkend en zeer rijk, bedankt!

Annemie, deelneemster aan ‘Van Tanger tot voorbij Timboektoe’Luc weet zijn publiek vanaf het 1e moment te boeien en slaagt er voortdurend in op een heldere manier veel informatie door te geven. Bovendien brengt hij een actueel en genuanceerd beeld van West-Afrika  waardoor vastgeroeste opinies de laan uit gestuurd worden. Hij zorgt verder voor frisse afwisseling met mooi gepresenteerd beeldmateriaal, een ‘verhaal’ als intermezzo, en laat zich hier een daar wat Arabische klanken ontvallen om het geheel nog echter te maken.

Agnes Voet, stafmedewerker Noord-Zuidsamenwerking

CC De Steiger, Menen

Na  verschillende reizen  in de Sahara en de Sahel én het uitbouwen van projecten  in Burkina Faso,  groeide het idee om een breder publiek  te laten kennismaken  met dit deel van de wereld.


Onder de titel ‘Van Tanger tot voorbij Timboektoe’ wordt het publiek meegenomen van Gibraltar tot Ghana. Onderweg hebben we niet alleen oog voor toeristische trekpleisters, maar ook voor migratie, de gevolgen van globalisering en klimaatverandering, internationale samenwerking en actualiteit.


Een sfeerbeeld :

Reis mee door de Sahara, voorbij de oevers van de Niger om uiteindelijk te eindigen op de drempel naar groener Afrika

Ga mee op ontdekking in de oude, vergeten bibliotheken van Chinguetti, de mysterieuze cultuur van de Dogon, de rivierhavens van Mopti en Ségou  en de kleurrijke markten van de Sahel.

Hoor uit eerste hand over de strijd tegen de droogte, de verdwijnende levensstijl van de laatste nomaden en de bevreemdende mengeling van natuurreligies, voorouderverering, Islam en Christendom bij volkeren zoals de Mossi, Peul, de Senoufo en de Kel Tamachek.

Hoe verhouden (traditionele) West-Afrikaanse culturen zich ten opzichte van Europese?

Hoe kan internationale samenwerking een positieve impact hebben op het moeizame gevecht om te overleven in de Sahel? Hoe manifesteren de traditionele drie pijlers van de ‘ontwikkelingssamenwerking’ zich in de regio? Welke rol kunnen  kleinschalige initiatieven zoals stedenbanden en micro-projecten (de zgn. Vierde pijler) hierin spelen?


Een wervelende opeenvolging van beelden, muziek, hilarische, hemelse en helse reisverhalen brengt je van  Mauritanie  over Gambia naar  het fascinerende Mali  en Burkina Faso.  We houden onderweg halt op het platteland maar evengoed in snel veranderende steden zoals Banjul, Bamako of Ouagadougou


Een deel van opbrengst gaat telkens naar ‘Ninanee’, een lokale NGO uit Burkina Faso die actief is  op vlak gezondheidszorg,  onderwijs en opvang van wees- en straatkinderen.Duur

  1. Voordracht 3 u

  2. Voordracht 2 x 3u of 3 x 3u

  3. In overleg zijn andere formules mogelijk

Wat doe ik? > West Afrika