Globalisering is geen nieuw fenomeen, maar de impact ervan wordt in meer en meer op de werkvloer gevoeld. Het omgaan met andere culturen is op dit ogenblik een uitdaging voor zowel  het bedrijfsleven als organisaties in de non- profit.


Communiceren en samenwerken met collega’s, leveranciers en klanten uit verschillende culturen is niet altijd evident.


Deze opleiding training reikt je naast diverse  referentiekaders ook een aantal basiscompetenties aan in het omgaan met culturele diversiteit.


Deze vorming uit het  vast aanbod richt  zich  in de eerste plaats naar kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties uit de non-profit sector. Het spreekt vanzelf dat inhoud in overleg afgestemd wordt op vraag van de organisatie.Programma

  1. 1.Begrippen cultuur en identiteit

  2. 2.Interculturele competenties

  3. 3.Interculturele gespreksvoering (TOPOI-model)

Klik hier om het volledige programma te bekijken

 

Wat doe ik? > Werken in een interculturele omgeving

Reacties  van  deelnemers


“Interculturaliteit op de werkvloer bleek een bijzonder actueel thema op 15 december 2011 in het Oostendse stadhuis. Ruim 170 geïnteresseerden kwamen, van ver over de provinciegrenzen heen, afgezakt voor het symposium van SERR Oostende-Westhoek.

Werkgevers, HR-managers, opleidingsverantwoordelijken, vertegenwoordigers van openbare besturen lieten zich inspireren door een uiteenzetting over interculturaliteit”

Bram Bruggeman, Projectontwikkelaar EAD | SERR Oostende Westhoek


Interculturele competenties in de praktijk 

Echt bedankt voor de rijke inspirerende gedachten deze namiddag op onze TB ontmoetingsdag!

Iedereen die de workshop volgde was enthousiast .

We zullen zeker in onze diensten bewuster stilstaan bij dit thema!

Eliane Bonamie, Thuisbegeleidingsdienst Accent


De vorming is inderdaad goed verlopen. Iedereen was zeer enthousiast, zelfs in die mate dat er mensen die in de namiddag voor een andere workshop hadden gekozen en positieve zaken over de workshop diversiteit hadden gehoord ’s morgens, in de namiddag zijn overgelopen.

Inge Soens 
hoofd van dienst kinderdagverblijf Wiegelied, Stad Oostende