Welkom op de website van “Terra Cognita”. De naam Terra Cognita of ‘bekende wereld’ is niet toevallig gekozen. In onze trainingen, workshops en lezingen willen we immers een lans breken om anderen  en hun leefwereld beter te leren kennen.  De wortels van de ander kunnen ver buiten onze landsgrenzen liggen, maar het kan ook gaan om een persoon met verstandelijke of motorische beperking,  iemand in een maatschappelijke kwetsbare positie of zelfs gewoon onze buren….In het logo herkennen we de unieke identiteit van een vingerafdruk, daarin verwerkt de mens op zoek naar een thuis, erkenning en waardering.


Of je het nu  leuk vindt of  niet, we worden vandaag geconfronteerd met een steeds groter wordende diversiteit aan mensen in het openbare leven. Voorstanders van deze evolutie vinden dat per definitie verrijkend, maar ontdekken al gauw dat de weg naar  samen leven en werken  niet altijd over rozen loopt. Cultuur zien we  als een breed, inclusief begrip. Het gaat over de wijze waarop samenlevingen en mensen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Tegenstanders zien deze verandering  vaak  als een bedreiging en   proberen diversiteit zoveel mogelijk uit bannen door te streven naar een soort homogeen ideaalbeeld. De realiteit is  vandaag  nu eenmaal dat samen leven geen keuze is,  maar een noodzaak.


Via het ontwikkelen van communicatieve en interculturele competenties, via verhalen, interactieve workshops, creativiteit, beelden, zelfreflectie en theoretische duiding proberen we een brug naar anderen te slaan. Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe beter we in staat zijn om elkaar te begrijpen, samen te werken , te leven en vooral…  te leren van elkaar.

Dat is onze primaire doelstelling.

 

Home