Vorming op maat’ betekent dat er wordt uitgegaan van een specifieke vraag waarop, in overleg met de opdrachtgever, een gepast antwoord wordt geboden.

Meer informatie.


Opleiding ‘Werken in een interculturele omgeving

Deze opleiding training reikt je naast diverse  referentiekaders ook een aantal basiscompetenties   aan in het omgaan met culturele diversiteit.

Meer informatie.


Opleiding ‘Interculturele competenties, toegepast op hulpverlening en zorg.

Hoe kijken mensen vanuit verschillende  culturele invalshoeken naar ziekte en gezondheid? Welke competenties en kaders helpen hulpverleners op weg?

Meer informatie.


Opleiding ‘Omgaan met diversiteit’

Het doel  van deze opleiding is een draagvlak creëren voor meer diversiteit binnen het bedrijf, het lokaal bestuur, de school of voorziening. 

Meer informatie.


Opleiding ‘Kennismaking met de Islam’

Deze cursus was eigenlijk mijn ‘pilootproject’ en  kwam tot stand in 1999.  Het onderwerp is actueler dan ooit.  De inhoud wordt dan ook voortdurend bijgestuurd.

Meer informatie.


Opleiding ‘De wereld van de Koran’

Over de boeken van Kader Abdolah is nogal wat te doen geweest. De Koran en alles wat er rond hangt blijft tot de verbeelding spreken. Via boeiende beelden en verhalen leren we de bredere context kennen.

Meer informatie.


Opleiding ‘West Afrika’

Na  verschillende reizen  in de Sahara en de Sahel én het uitbouwen van projecten  in Burkina Faso,  groeide het idee om   een breder publiek  te laten kennismaken  met dit deel van de wereld.

Meer informatie.


Opleiding en begeleiding ‘Scholenbanden. Hoe pak je het aan?

Steeds meer onderwijsinstellingen werken samen met partners in het Zuiden.  Op basis  van onderzoek in Vlaanderen en West-Afrika werkte Terra Cognita een scholenbandenmodel en een intervisiemethodiek uit.

Meer informatie.


Projecten op maat

Maatwerk is niet noodzakelijk vorming. Het kan ook gaan het uitwerken van didactische werkvormen, het ontwikkelen van een spelmethodiek, inhoudelijke ondersteuning van studiedagen, evaluaties, e.a.

Meer informatie.

 

Wat doe ik? - Wat doet Terra Cognita?