Wat doe ik? > Scholenbanden : Hoe pak je het aan?

Steeds meer onderwijsinstellingen werken samen met partners in het Zuiden. Op basis van onderzoek in Vlaanderen en West-Afrika werkte Terra Cognita een scholenbandenmodel en een intervisiemethodiek uit.


Het model  heeft twee doelstellingen :


  1. 1.Onderwijsinstellingen  die reeds een samenwerkingsrelatie onderhouden een duidelijk kader bieden waaraan men de werking van het project kan toetsen.

  2. 2.Onderwijsinstellingen die een scholenband wensen op te starten een kader en methodieken bieden bij de uitbouw een dergelijk initiatief.


Tijdens een inleidende workshop vertalen we het model naar de concrete praktijk van internationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen toe.  De duur en intensiteit van de verdere opvolging gebeurt in onderling overleg met de opdrachtgever.


Klik op onderstaande link voor een PPT-presentatie (PDF formaat) van het scholenbandenmodel.


studiedag_vvsg.pdf


Voor meer informatie kun je mailen naar terracognita@hotmail.be

 

Reacties  van  deelnemers


Als kenner van West-Afrika is Luc Lippens heel goed geplaatst om het  juiste kader vast te leggen waarbinnen een scholenband het best rendeert. Wij hebben alvast veel bijgeleerd hoe we van de scholenband een meerwaarde kunnen maken voor de hele school.

Koen Verschoore, Onze Lieve Vrouwe College, Oostende


Vanuit ons stadsbestuur hebben wij Luc Lippens al meermaals geëngageerd voor diverse workshops en infosessies.  Tijdens het voorbije weekend gaf Luc enkele boeiende sessies rond interculturele communicatie en islam in West-Afrika aan leerlingen van het secundair onderwijs die in het voorjaar naar onze zusterstad Banjul in Gambia reizen. De cursisten - van zeer diverse studierichtingen - waren opnieuw heel positief over zijn enthousiaste en interactieve aanpak.  Luc is een bijzonder gedreven lesgever die ‘boekenwijsheid’ en theoretische kennis perfect kan koppelen aan zijn vele persoonlijke internationale ervaringen. (P.V.)

Peter van Slambrouck, Stedenbandcoödinator Oostende Banjul