Wat doe ik? > Projecten op maat

In 2010 voerde Terra Cognita een grondige evaluatie van de jarenlange samenwerking tussen twaalf Oostendse scholen en twaalf Gambiaanse scholen. De evaluatie vond plaats in Banjul (Gambia)  (maart  en april 2010) en in Oostende ( mei en  juni  2010).


De evaluatie vond plaats op niveau van de betrokken lokale overheden, schooldirecties, leerkrachten en leerlingen/studenten. Vanaf februari 2011 volgde een eerste follow up van deze evaluatie in Oostende en Banjul.

Op basis van het onderzoek werd een model voor duurzame internationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen uitgewerkt. Dit model werd  toegelicht op studiedagen van de VVSG en VVOB. 

In 2012 begeleidt Terra Cognita via intervisie groepen verder dit proces.


In 2011 verzorgde Terra Cognita debatten rond o.a. vrouwenrechten en internationale samenwerking.


In 2012 werkt Terra Cognita mee aan diverse mondiale dagen voor scholen. In februari 2012 verzorgden bv.  we integraal een tweedaagse rond kennismaking met de Islamitische wereld in opdracht van de abdijschool Zevenkerken : workshops,  panelgesprek met muslima’s, catering, moskeebezoek… 

Reacties  van  deelnemers


Bij de voorstelling van het rapport over de scholenband met Banjul was ik aangenaam verrast over de vele invalshoeken die belicht werden. De voorwaarden, succesfactoren en valkuilen waren erg herkenbaar. Er hebben veel mensen, zowel in Oostende als in Banjul (en ook de marine onderweg tussen de twee) een hoop energie in het project gestopt. Het is dus mooi, dat er nagedacht wordt rond deze initiatieven om ze te optimaliseren.  We hebben de feedback alvast ter harte genomen.  

Frank Travers, Directeur Vrij Technisch Instituut Oostende

vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oostende


Dit weekend nog eens nagemijmerd over deze razend interessante uitstap voor de leerlingen.

In elk geval nog eens  een dikke merci voor alle moeite die je je getroost hebt om deze anderhalve dag vorm te geven. Inhoudelijk schitterend en grensdoorbrekend, visueel en auditief aantrekkelijk heb je enkele (zoniet heel wat) stereotiepen doorbroken.

Laurens Geeraert, Leerkracht Abdijschool Zevenkerken