Diversiteit  is meer dan ‘culturele diversiteit’.  Medewerkers  van stedelijke diensten, hulpverleningsinstanties, scholen, bedrijven krijgen in hun dagelijks werk te maken met mensen van verschillende generaties, uiteenlopende socio-economische achtergrond, hoog- en laaggeschoolden, personen met een verstandelijke, fysieke, auditieve of visuele beperking, mensen uit de holebi-gemeenschap, medeburgers van tientallen verschillende nationaliteiten en culturen.


Het is voor professionelen dan ook niet eenvoudig om al deze doelgroepen vanuit de juiste basishouding, cliëntvriendelijk te benaderen.   


Het doel van deze opleiding is een draagvlak creëren voor meer diversiteit binnen het bedrijf, het lokaal bestuur, de school of voorziening.


Samen met de groep wordt gezocht naar concrete antwoorden op onder meer volgende vragen:

 1. Hoe staan we  als medewerker tegenover die diversiteit? 

 2. Welke competenties kunnen ons helpen in het dagelijks contact met de meest uiteenlopende mensen? 

 3. Hoe ga je op een positieve manier om met deze verschillen zodat conflicten vermeden worden en  een positief klimaat ontstaat?


Dit een opleiding uit het vast aanbod van Terra Cognita, maar het spreekt vanzelf dat maatwerk hier eveneens onontbeerlijk is.


Enkele voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen:

 1. Hoe leg je procedures en documenten die mentaal niet toegankelijk zijn (voor bvb; laaggeschoolde mensen, anderstaligen) op een begrijpelijk wijze uit ?

 2. Handvaten voor interculturele gespreksvoering…. Do’s en dont’s in de interculturele dialoog. 

 3. Hoe gaan we op een constructieve manier om met anderstaligheid of meertaligheid, zonder daarom zelf een polyglot te zijn?

 4. Waar moet je op letten in de communicatie bij slechthorende en/of slechtziende mensen (bvb. sommige ouderen) ?

 5. Wat kunnen emancipatie en participatie betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking op de werkvloer/als medeburger en hoe implementeer je dat in de praktijk?

 6. …..


Duur

 1. Workshop 3u

 2. Training 3 x 3u of 4 x 3u

 3. In overleg zijn ander formules mogelijk

 

Reacties  van  deelnemers


Toch even laten weten dat ik vanmorgen een bijzonder enthousiaste reactie kreeg n.a.v. je cursus diversiteit vorige week donderdag.

Het betrokken personeelslid had er enorm tegenop gezien om op een zonnige donderdagnamiddag les te volgen, maar ze verlangde nu al naar de volgende lessen. Ze had enorm genoten én bijgeleerd (fantastische combinatie) tijdens je les. Je kreeg een 10 van haar.

Ze was er zeker van dat dit ook de reactie van de andere cursisten zou zijn.

Anne Ghoetgebuer, Integratieambtenaar, Stad Oostende

Wat doe ik? > Omgaan met diversiteit