Wat doe ik? > Interculturele competenties, toegepast op hulpverlening en zorg.

‘Mensen uit de Maghreb, Subsahara-Afrika en Azië, vinden vaak moeilijk de weg naar hulpverlening en zorg in ons land. Wanneer ze die wel vinden is de kloof tussen cliënt en begeleider, maatschappelijk werker, verpleegkundige of arts soms moeilijk te overbruggen. Communicatieproblemen en een andere kijk op de beleving van ziekte en gezondheid staan vlot contact in de weg.


In deze interactieve workshops  werken we als volgt:


  1. We passen interculturele competenties (zie ook: werken in een interculturele omgeving) toe op de praktijk van hulpverlening en zorg aan de hand realistische casussen.

  2. In intervisie gaan we aan de slag met de praktijkervaringen van de deelnemers

  3. We geven een samengebald  overzicht van diverse niet-westerse visies op de  beleving van lichamelijke en psychische klachten.

  4. We gaan na waar die visies botsen met de paradigma’s in onze hulpverlening en medische zorg.

  5. Vanuit een kritische kijk op  zowel westerse als niet westerse referentiekaders gaan we na waar ze complementair kunnen zijn, eerder dan  tegengesteld.


Duur

  1. Workshop 3u

  2. Training : vanaf 3 X 3u (inclusief intervisie)

 

Reacties  van  deelnemers


“Ik beperk me tot een korte samenvatting van de voordracht van de eerste spreker, Luc Lippens, aan wiens lippen iedereen gekluisterd zat. Lang geleden dat ik zo diep en zo lang in een man zijn ogen gekeken heb…”

Youri van slachtofferhulp


Bedankt voor de verrijkende lessen!!!!!

Daniel Lowijck

Bevolkingsdienst Stad Oostende


Luc Lippens bracht een genuanceerd en geëngageerd verhaal over de uitdagingen van de interculturele communicatie.

Zijn enthousiasme wist meer dan twee uur zonder enige moeite te boeien.

Maarten Vanhee Vormingplus Midden en Zuid West Vlaanderen.


In het team leefden een aantal zeer concrete vragen, maar ook een aantal onduidelijkheden, verwachtingen omtrent bepaalde doelgroepen.


Toen we de vragen hadden doorgegeven aan Luc, werd er ogenblikkelijk contact

opgenomen met de vraag tot verduidelijking. Ik had hierbij direct een goed gevoel : eindelijk eens een vorming op maat en niet zoals dikwijls algemene en voorgekauwde kennis- overdracht.


Luc heeft tenslotte tot twee keer toe een voorafgaand gesprek gehad met mij tot alle vragen duidelijk waren en met een afbakening van zaken/terreinen waar ie niet in thuis was.


Bij navraag vond elke straathoekwerker de twee vormingsmoment super-interessant en eigenlijk ook wel wat te kort.


Ik merk ook dat, in navolging van de vorming, er dikwijls bepaalde standpunten en ideeën uitgewisseld worden omtrent de thematiek. Het blijft leven…


Deze training/workshop rond interculturele relaties is zeker een aanrader, ook voor andere beroepssectoren zoals onderwijs, jeugdwerk,…

Vanderostijne Nancy

Coördinator Straathoekwerk Oostende