Reacties  van  deelnemers


Het is duidelijk dat je nog veel meer te vertellen hebt . We  moeten dit beslist hernemen in een langere formule.


Karl Duc –Vormingplus n.a.v. “ de wereld van de Koran” in het Cultuurcentrum te Blankenberge

Over de boeken van Kader Abdolah is nogal wat te doen geweest. De Koran en alles wat er rond hangt blijft tot de verbeelding spreken. Via boeiende beelden en verhalen leren we de bredere context kennen.  Wat is rol van logos en mythos in het begrijpen van de Koran? Zijn de vele vertalingen een verenging of een juist een verrijking? Wat is functie van idjtihad? Zijn er ook andere teksten naast de Koran, die een rol spelen, in de Islamitische spiritualiteit? Dé moslim bestaat immers niet. Net zo min als er één geldige interpretatie van de Koran zou bestaan.


Duur

  1. Voordracht 3 u

  2. Voordracht 1 x 3u of 2 x 3u

  3. In overleg zijn andere formules mogelijk


Wat doe ik? > De wereld van de Koran